Kurum kültürüne önem veren, kararlı, yenilikçi, bütünlükçü, sürekli destekleyen, aynı zamanda başarıyı da paylaşan bir yaklaşımla çalışan ve üreten Trade Tower Group, 1989 yılından bugüne istikrarlı bir şekilde hızla büyümeye devam etmektedir. Başarısını güven ve nitelikli iş gücüne bağlı olarak temellendiren Trade Tower Group, gerek insan kaynakları gerek kaliteden ödün vermeyen politikalarıyla sektörel anlamda fark yaratmaya devam etmektedir. Geçmişten gelen nitelikli ve güçlü tecrübesiyle faaliyet gösterdiği her sektörde öncü haline gelmeyi başaran Trade Tower, portföyünü yüksek seviyede büyüme potansiyeli olan sektörlere konumlandırmıştır. “Sürdürülebilir büyüme”, “verimlilik” ve “istikrar”ı faaliyetlerine ve iş geliştirme stratejilerine yön veren temel kavramlar olarak benimsemiştir. >>>


İNSAN KAYNAKLARI

Trade Tower olarak başarımızın, en değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımıza bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, inovasyon kültürünü destekleyerek en yetenekli çalışanları istihdam etmek ve olumlu bir iş ortamı yaratmak amacıyla insan kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Trade Tower insan kaynakları yönetiminin temel amacı; bize güç katarak ideallerimizi paylaşan doğru yeteneği Trade Tower ailesine kazandırmak, bilgi seviyesi ve tecrübesi ile fark yaratan, faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak, çalışanları için uluslararası kariyer imkânı oluşturup geliştirmektir... >>>

KALİTE POLİTİKAMIZ


Kalite ve çevre odaklı üretim mottomuzla,

Faaliyet gösterdiği sektörlerde temel olarak çevre duyarlılığına önem veren ve küresel çevre sorunları konusunda farkındalık yaratma adına önemli adımlar atan Trade Tower Group, kalite ve çevre odaklı üretim mottosuyla gelecek adına önemli adımlar atmaktadır. Uluslararası geçerliliği olan kalite standartlarıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük bir güven empoze eden Trade Tower Group, çevreye duyarlı ve nitelikli üretimin öncüsü olmaya devam etmektedir. Ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin, yönetim ve menfaat paylaşım ilkeleriyle paydaşlarının, ticari veya ticari olmayan tüm ilişkilerinde muhataplarının, sosyal sorumluluklarıyla toplumun memnuniyetini azami düzeyde sağlamak, Trade Tower Grubu'nun kalite politikalarına yön veren temel değerleridir. Ticari faaliyetlerinin devamlılığı ve rekabet edebilirliği için yasal olarak gizlemeye hakkı olan ticari sır ve bilgileri dışında hesap verebilirliğin göstergesi olan tüm bilgilere ilgililerin ulaşabilmesini sağlamayı önemseyen Trade Tower... >>>